มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมและสำรวจความพร้อมของเครือข่ายโครงการทหารพันธุ์ดีพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยม และสำรวจความพร้อมของเครือข่ายโครงการทหารพันธุ์ดีพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ รร.ดินดำบัวรองวิทยา ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด