“ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีรดนำ้ศพและสวดอภิธรรม ร้อยเอก ธรรมรงค์ กันนิกา ผู้บังคับหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยมี คณะนายทหาร กำลังพล และครอบครัว ร่วมพิธีด้วยความอาลัย ณ ศาลาใหญ่วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด