“สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด”
คุณเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมสมาชิกแม่บ้าน เยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด และเยี่ยมชมศาลาทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ นำมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้แก่สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อขยายผลสร้างอาชีพให้สมาชิกแม่บ้านต่อไป