มัคคุเทศก์น้อย มณฑลทหารบกที่ 27

490
มัคคุเทศก์น้อย มณฑลทหารบกที่ 27
นำเยาวชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร ณ ค่ายประเสริฐสงคราม #พี่หาญพาเที่ยว #มัคคุเทศก์น้อย #เที่ยวด้วยกัน