“ผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดี”
พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 ออกกำลังกาย ณ ลานหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และลานหน้าเรือนรับรองมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กำลังพลในการออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง เมื่อ 15 มีนาคม 2564