“มณฑลทหารบกที่ 27 พบปะสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ดและขอบคุณที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของหน่วย”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พบปะสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องโถง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของหน่วยตลอดห้วงที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบข่าวสารการปฏิบัติภารกิจของหน่วยอย่างกว้างขวาง พร้อมกล่าวอวยพรและมอบของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 เป็นขวัญกำลังใจและแทนคำขอบคุณที่สื่อมวลชนได้ให้การสนับสนุนหน่วยด้วยดีเสมอมา