ตุลาการศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งได้รับมอบพระราชอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานนำนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 17 นาย เข้ากราบบังคมทูลเบิกตัวตุลาการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเข้ารับหน้าที่ตุลาการศาลทหาร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมี พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ตุลาการอาวุโส นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหาร ประจำปี 2564 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 (เมื่อ 16 มีนาคม 2564)