“มทบ.27 เปิดแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่ Armyland”
มณฑลทหารบกที่ 27 เปิดค่ายต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในพื้นที่ อ.จตุรพักรพิมาน อ.ธวัชบุรี อ.เชียงขวัญ และ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 130 คน เข้าเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร โครงการทหารพันธุ์ดี และกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างนักเรียนนักศึกษาเพื่อนำไปขยายผลสู่ชุมชนต่อไป