กองทัพภาคที่ 2 โดยมณฑลทหารบกที่ 27 มอบทุนการศึกษาจำนวน 19 ทุน ตามโครงการ”พี่ทหารสานฝัน”
โดยมี พันโทคมวัชรินทร์ กอทอง ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการมอบ ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา และนักศึกษาวิชาทหารมีความพึงพอใจที่ได้ให้สนับสนุนการเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance”
โดยหน่วยได้ให้คำแนะนำในการลงทะเบียนเข้าเรียน เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ