“การแข่งขันกองทหารเกียรติยศในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 27
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดการประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ภายในกองทัพบก ประจำปี 2566 พื้นที่มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีกองทหารเกียรติยศ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 กองพัน ประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 , กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 ณ ลานจอดเครื่องบิน ชุดบริการสนามบินและหอบังคับการบินที่ 6 (ชสบ.6) โดยมี พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็น หัวหน้าคณะกรรมการประเมินผล และมีคณะกรรมการประเมินผล จาก มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพลทหารราบที่ 6 เพื่อคัดเลือกหน่วยที่มีผลการประเมินดีเยี่ยม เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับกองทัพภาคที่ 2 และในระดับกองทัพบกต่อไป
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวชมเชยและขอบคุณหน่วยที่ร่วมประเมินผลฯ พร้อมทั้งได้พบปะกำลังพลที่เข้าร่วม ฯ โดยมี รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ,รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะผู้บังคับบัญชา ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจ
ซึ่งการประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ เพื่อให้การปฏิบัติมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสมมีความ พร้อมเพรียง เข้มแข็ง สมพระเกียรติ และยึดถือปฏิบัติได้ถูกต้อง
(วันที่ 29 สิงหาคม 2566)