มณฑลทหารบก 27 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมจังหวัด ชั้น 2 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการ ต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา 27 ปี ที่ทรงครองราชสมบัติ