“เยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ของครอบครัวกำลังพล”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นาง เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าเยี่ยมติดตามการดำเนิน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ของครอบครัวกำลังพล ได้แก่ กลุ่มแค๊ดดี้, กลุ่มนวดแพทย์แผนไทย ,กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า, กลุ่มประกอบอาหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก รวมทั้งตรวจเยี่ยมการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในความรับผิดชอบของหน่วย ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม พร้อมสอบถามปัญหา ความต้องการเพื่อวางแผนพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่กำลังพลและครอบครัวต่อไป