ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่27 เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบการรั่วซึมของพนังกั้นน้ำลำน้ำยัง
พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ ร้อยเอกสมบัติ รจพจน์ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ น้ำในลำน้ำยัง และติดตามตรวจสอบการรั่วซึมของพนังกั้นน้ำลำน้ำยัง ณ เทศบาลตำบลวังหลวง ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธาน และมี นายจีรศักดิ์ ฯผู้อำนวยการชลประทานร้อยเอ็ด และ หัวหน้ากองแผน ชลประทานเขต 6 ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้นำท้องที่, ท้องถิ่น และประชาชน ตำบลวังหลวง,ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ เข้าร่วมประชุม ซึ่งสรุปได้ว่า ประชาชนยินยอมให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อกระจายน้ำในลำน้ำยังพร่องน้ำเข้าพื้นที่นาและลำห้วย เพื่อรองรับมวนน้ำจากพายุลูกใหม่ที่คาดการณ์ว่าจะเข้ามาในวันที 29 -30 สิงหาคม 2562 และเพื่อเป็นการผันน้ำเข้าแหล่งเก็บน้ำในพื้นที่(บึงเกลือ, กุดปลาคูณ, ลำห้วยวังหลวง) เพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงต่อไป