“ผบ.มทบ.๒๗ ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินที่ อ.สังขะ จว.สุรินทร์”
เช้าวันที่ 4 เมษายน 2561 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ของอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสังขะ ซึ่งทหารกองเกินในส่วนของอำเภอสังขะ ที่ได้รับหมายเรียกและจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในวันนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 474 นาย รับเข้ามาเป็นทหารกองประจำการจำนวน 147 นาย
ซึ่งการเข้ามาเป็นทหาร จะทำให้เยาวชนได้ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน ได้ฝึกระเบียบวินัย มีร่างกายแข็งแรง มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ ได้ฝึกทักษะการเอาตัวรอด ได้เพื่อนใหม่ มีโอกาสที่จะได้รับราชการทหารเป็นนายสิบ มีโอกาสในการเรียน กศน.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และมีการฝึกวิชาชีพเพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการได้