“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมต้อนรับคณะชุดตรวจ และประเมินผล การปฏิบัติงานจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี64 ระยะที่ 1 ณ อ.ค้อวัง จ.ยโสธร”
เพื่อประเมินคุณภาพและปริมาณน้ำ เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ ให้เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคบริโภคของประชาชน