พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมถวายแด่พระราชพัชรญาณมุนี ในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 84 ปี 63 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่ พระราชพัชรญาณมุนี (หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม(วัดป่ากุง) ณ ศาลาพักใจ วัดประชาคมวนาราม อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 84 ปี 63 พรรษา
ในการนี้ พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธี ฯ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด