ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์ วันแรกของการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2564 ของ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุม อำเภอจังหาร
โดยได้พบปะทักทายผู้ปกครองและทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกประจำปี 64 แนะนำสิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับ และตรวจติดตามความเรียบร้อยของหน่วยตรวจเลือก ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 2 โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ได้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการตรวจเลือกและญาติเป็นอย่างดี