ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 (ธวัชบุรี) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นางสุกัญญาแจ้งประจักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ข้าราชการ คณะแม่บ้าน ฯ จิตอาสาพระราชทาน เฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ต่อจากนั้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดร้อยเอ็ด และทรงเป็นประธานในการ แสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 (ธวัชบุรี) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นางศิรสา คงชนะ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเฝ้า รับ-ส่งเสด็จ ฯ