“มณฑลทหารบกที่ 27 แข่งกีฬาน้องคนเล็ก พิชิตโควิด-19”
มณฑลทหารบกที่ 27 ปิดการแข่งขันกีฬาทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2564 เพื่อเสริมสร้าง สุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง ปลูกฝังความเป็นผู้มีวินัยรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน และช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์
พร้อมกันนี้ ได้จัดอาหารมื้อพิเศษ เลี้ยงน้องๆ ทหารกองประจำการ สร้างความสุข ความอิ่มเอมใจให้กับน้องๆ ทุกคน