มณฑลทหารบกที่ 27 จัดชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อ ฉีดพ่นนำ้ยาทำลายเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริเวณสถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ และบ้านพักของกำลังพล ภายในค่าย ฯ เป็นการป้องกัน ให้กำลังพลและครอบครัว ปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 เพื่อให้พร้อมในการดูแลประชาชนได้อย่างเต็มขีดความสามารถ