“ร้อยเอ็ดเตรียมพร้อมรับมือโควิด-19”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 20/2564 คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เพื่อเตรียมการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเชิงป้องกันและควบคุมโรค ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 26 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด