“จิตอาสา จว.ร.อ.ร่วมใจทำความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”
บ่ายวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่เวทีกลางแจ้ง ถนนรัชชูปการ หน้าโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และบริเวณคลองคูเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และลูกจ้าง จากมณฑลทหารบกที่ 27 และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จำนวน 100 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมี นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน และมีส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1 พันคน
กิจกรรมในวันนี้ แบ่งออกเป็น 5 โซน โดยมีกิจกรรมกำจัดวัชพืช เก็บเศษขยะในบริเวณคลองคูเมือง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคลองคูเมือง ซึ่งเริ่มจากบริเวณคลองคูเมืองด้านทิศใต้ ติดกับถนนคนเดินสาเกตุนคร ไปทางทิศตะวันออกและสิ้นสุดที่คลองคูเมืองด้านทิศเหนือติดกับวัดสระทอง