มทบ.27 มอบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ให้กับบุตรข้าราชการที่เสียชีวิต และทุพพลภาพ ปี 62
เช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2562 ให้แก่บุตรทหารผ่านศึกที่ทุพพลภาพ และเสียชีวิต เนื่องจากการป้องกันประเทศ
ในปีนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับทุนจากมูลนิธิเปรมฯ จำนวน 15 ราย ระดับ ประถมศึกษา จำนวน 2 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น –
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง- ปริญญาตรี จำนวน 9 ทุนๆ ละ 5,000 บาท พร้อมค่าพาหนะ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,500 บาท การมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความห่วงใย ตลอดจนรำลึกถึงวีรกรรมของทหารหาญ ที่เสียสละ หยาดเหงื่อ เลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อประเทศชาติ และอธิปไตย ที่คนไทยหวงแหนยิ่ง