“ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการสัญจรเข้า-ออก พื้นที่ประสบอุทกภัย”
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลและเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์กองทัพบก อำนวยความสะดวกในการสัญจร เข้า – ออก พื้นที่ประสบอุทกภัย ที่ บ้านหนองแค หมู่8 ต.ม่วงลาด อ.ม่วงลาด จ.ร้อยเอ็ด และบ้านดินดำ อำเภอจังหาญ จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่อง