“หน่วยทหารต้านโควิด-19”
มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด
ตรวจคัดกรองกำลังพลและประชาชนที่ผ่าน เข้า-ออก ค่ายประเสริฐสงคราม สแกน QR code “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ทุกคน
คัดกรองความเสี่ยง วัดอุณหภูมิกำลังพลและครอบครัว โดยหัวหน้าห้องแถวทุกวัน เน้นมาตรการป้องกันตามหลัก DMHTT