“เตรียมความพร้อม โรงพยาบาลสนาม”
ผบ.มทบ.27 พร้อมด้วย ผบ.พล.ร.6 ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก รองรับกำลังพลและครอบครัวที่ติดเชื้อโควิค-19
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก ณ กองพันเสนารักษ์ที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตามสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ รองรับกำลังพลที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อแบ่งเบาภาระของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก หน่วยมณฑลทหารบกที่ 27(กองพันเสนารักษ์ที่ 6) จะดำเนินการจัดตั้งเมื่ออัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 ของกำลังพลและครอบครัว ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯเกิน 70 % ของเตียงนอนที่สามารถรองรับได้
โดย จะสามารถรองรับกำลังพลและครอบครัวที่เจ็บป่วยได้ 90 เตียง มีการจัดเตรียมความพร้อมในด้านมาตรการดูแลรักษา การส่งต่อ ความปลอดภัยของสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สู่ชุมชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด