มทบ.27 จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษเลี้ยงกำลังพลในห้วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มมื้อพิเศษให้แก่กำลังพลทหารกองประจำการ ณ โรงประกอบเลี้ยง ตอนสูทกรรม มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลทหารกองประจำการ ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 เป็นการตอบแทนที่กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่เพื่อหน่วยด้วยความเสียสละตั้งใจตลอดมา