“มทบ.27 ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจสาธิต ตามโครงการควบคุมสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ด้วยระบบสารนิเทศสายส่งกำลัง และการดำเนินการตามมาตรฐาน การดูแลพลทหาร ประจำปี 2566”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานกรรมการชุดตรวจเยี่ยมทางการส่งกำลังบำรุง ของ กองทัพภาคที่ 2และคณะชุดตรวจสาธิต ตามโครงการควบคุมสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ด้วยระบบสารนิเทศสายส่งกำลัง และการดำเนินการตามมาตรฐาน การดูแลพลทหาร ประจำปี 2566 เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ และทำการตรวจคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทท…

ดูเพิ่มเติม