“จิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมประกอบเตียงกระดาษสำหรับผู้ป่วย จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกักตัวผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID – 19)ของจังหวัดร้อยเอ็ด