“ทหารพันธุ์ดี มทบ.27 เตรียมพร้อมรับเสด็จฯ”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหาร ตรวจพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด