ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พันเอก มงกุฏ แก้วพรหม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร พันเอก วรการ ฮุ่นตระกูล ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 พันโทเกรียงเดช ปัญจกนกกุล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 เป็น ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 ได้เข้าพบปะ หารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับ นายแพทย์เจนวิทย์ เวชกามา นายแพทย์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา นายตรงสิทธิ์ ตั้งจตุรวิธ รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา และบุคลากร ของโรงพยาบาลโดยมี นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา พันตรี สมพร ศรีคำแซง สัสดีอำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ในนามกองทัพบกและกองทัพภาคที่2 สมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาข้องขัดข้องและเยี่ยมมอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยจำนวน 20 คน ณ ตึกผู้ป่วยรวม สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลกรทางการแพทย์และประชาชนที่หน่วยทหารในพื้นที่ห่วงใยเข้ามาดูแล และพร้อมสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้บริการ แก่ประชาชน ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน