โรงเรียนเครือข่ายโครงการ ทหารพันธุ์ดี”ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ตามพระราชดำริ”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการ “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ตามพระราชดำริ” ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงทหารพันธุ์ดี มทบ.27 นำไปปลูกและแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนของตนเอง เพื่อปลูกผักไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่าย ภายในโรงเรียน และครัวเรือน พร้อมเปิดป้ายโครงการฯ มอบต้นไม้ พันธุ์ปลา และไก่ประดู่หางดำ เพื่อนำไปขยายพันธุ์สู่ชุมชนต่อไป