“ถึงตัวจะจากไกล แต่ใจเราคือ…ครอบครัวเดียวกัน”
มณฑลทหารบกที่ 27 มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้กับทหารกองประจำการรุ่น ปี 2562 ผลัดที่1 ที่รับราชการครบวาระ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองประจำการ ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ที่รับราชการครบตามวาระ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ มีความมานะอดทนและไม่เคยได้พิจารณาทัณฑ์ จำนวน 60 นาย เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารกองประจำการ ที่อำลาชีวิตรับราชการ โดยมี คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการและกำลังพลร่วมในพิธี