มทบ.27 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าตรี ศราวุธ นาดี ทหารเรือที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ เรือหลวงสุโขทัยอับปาง
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 1400 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการพระราชทานเพลิงศพ จ่าตรี ศราวุธ นาดี กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ที่ประสบเหตุอับปางกลางทะเลอ่าวไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วัดศรีประดู่ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลเรือตรี สมาน ขันธพงษ์ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะผู้บังคับบัญชา พร้อมกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 27 จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจน ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ และครอบครัวของ จ่าตรี ศราวุธ นาดี ร่วมพิธีเพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้าย