มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสมพระเกียรติสูงสุด