“ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย”
มณฑลทหารบกที่ 27 ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในห้วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565 เพื่อให้กำลังพลสามารถติดต่อสื่อสาร แจ้งเหตุการณ์ เพื่อทำการเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือดับเพลิง สามารถระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ