ผบ.มทบ.27 ให้โอวาท และมอบเงินขวัญถุง ให้กับผู้แทนเยาวชน มทบ.27 ก่อนที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่ ทภ.4

250
ผบ.มทบ.27 ให้โอวาท และมอบเงินขวัญถุง ให้กับผู้แทนเยาวชน มทบ.27 ก่อนที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่ ทภ.4
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กรุณาให้โอวาท และมอบเงินขวัญถุง ให้กับ นาย กฤตยชญ ชูชุมพล อายุ 15 ปี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย บุตรของ พันตรีหญิง อรวรรณ ชูชุมพล ผู้แทนเยาวชน มณฑลทหารบกที่ 27 ก่อนที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับเยาวชนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ในวันที่ 24-28 เมษายน 2566 ณ ห้องโถงสำนักงานผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27