“ส่งน้องสุดท้องจากรั้ว มณฑลทหารบกที่ 27 สู่รั้ว โรงเรียนนายสิบทหารบก”

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27  ได้พบปะและให้โอวาท ว่าที่นักเรียนนายสิบทหารบก ให้น้องๆทุกคน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบก และครอบครัวโดยให้ชุดครูที่กำกับดูแลทหารกองประจำการ ที่สามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2564 จำนวน 24 นาย นำกำลังพลดังกล่าวเข้าสักการะขอพร ศาลพระยาธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ และสักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม พร้อมกราบลาและขอพรจากผู้ปกครอง เพื่อเดินทางไปรายงานตัวที่ โรงเรียนนายสิบทหารบก ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ในการเข้าศึกษาเพื่อรับราชการทหารต่อไป