“มทบ.27 นำกำลังพลร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี พ.ศ. 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดสระทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย ข้าราชการ และพุทธพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี ณ วัดสระทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ส่งมอบคัมภีร์เทศนษเฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 แด่เจ้าอาวาสทั้ง 1,656 วัด ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกำหนดจัดกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนา ให้พุทธศาสนิกชนได้สดับ และน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในทุกวันธรรมสวนะหรือวันพระตลอดทั้งปี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและเกิดความต่อเนื่องยั่งยืน