“มณฑลทหารบกที่ 27 เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพลทหาร ร่วม กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมกัน ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างพร้อมเพรียงกัน