“เยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด “
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย,สัสดีอำเภอโพธิ์ชัย,ครูศิลปาชีพ และสมาชิกโครงการฯ ให้การต้อนรับ
ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการโครงการฯ และพบปะสมาชิกโครงการฯ เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง นำมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป