มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 1330 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการพิจารณาโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดยโสธร จำนวน 2,315 โครงการ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เสนอโครงการและงบประมาณที่ส่วนราชการต่างส่งให้สภาพัฒน์ พิจารณาทุกโครงการ ในส่วนของ มทบ.27 เสนองบประมาณผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 6 โครงการ และเสนอโครงการ Army Land ผ่านท้องถิ่นจังหวัด (อบต.เหนือเมือง) ซึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด จะส่งให้สภาพัฒน์ต่อไป