“คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ร.อ.ประชุมทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย”
บ่ายวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น ๕ พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2561 โดยมี นาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน
ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝนสะสม ปริมาณน้ำกักเก็บ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จากข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปละประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 ที่ 219/2561 ลง 7 มิถุนายน 2561 แจ้งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น และอาจทำให้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งทางจังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ โดย พันเอกธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ตามสั่งการของ พล.ท.ธรากร ธรรมวินธร แม่ทัพภาคที่ 2 เรื่องการให้หน่วยทหารภายในกองทัพภาคที่ 2 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณะภัยแก่พี่น้องประชาชน ทางมณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยขึ้นตรง ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งยุทโธปกรณ์ และกำลังพล เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากต้องเผชิญเหตุ https://www.youtube.com/watch?v=6sfo1VTe3iY