กองทัพบก สนับสนุน จังหวัดร้อยเอ็ดจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 “โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 27 “ รองรับผู้ป่วยโควิด-19
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 1400 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 27(กองพันเสนารักษ์ที่ 6) ณ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้จัดตั้งตามนโยบายของกองทัพบก ในการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลประจำจังหวัด โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ 100 เตียง มีบุคลากรทางการแพทย์ จาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โรงพยาบาลศรีสมเด็จและโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ามาช่วยเหลือดูแลพี่น้องชาวร้อยเอ็ด และจะเริ่มรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด มีความห่วงใยพี่น้องชาวร้อยเอ็ด และยินดีต้อนรับกลับมารักษาพยาบาลที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ภูมิใจที่ชาวร้อยเอ็ดไม่ทิ้งกัน