ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนกรณีทรายทับถมพื้นการเกษตร ที่ ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนกรณีทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ตามที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2563 มีมติให้มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตรกรณีเกษตรกรยื่นคำร้องใหม่ที่บ้านท่าเยี่ยมและบ้านท่าทางเกวียน ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้แก่ราษฎร จำนวน 27 รายพื้นที่ 133 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา
โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมกับ กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา โดยแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานเป็น 3 พื้นที่ ได้ทำการสำรวจและทำการปรับพื้นที่การเกษตรให้กับราษฎร จำนวน 3 ราย คือ นางดลธวรรณ ตุลาเนตร ,นายประสิทธิชัย ชัยหงส์ และ นางอั๊ว นามกุดเรือ ซึ่งราษฎรทั้ง 3 รายมีความพึงพอใจ และขอบคุณ กองทัพบก และจังหวัดร้อยเอ็ดที่เข้าให้การช่วยเหลือในครั้งนี้
ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27 รายงาน