“มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชและผักตบชวา คลองสวย น้ำใส ใจสะอาด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 และวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2564”
ณ อ่างเก็บน้ำลำห้วยเหนือ ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
📌 เพื่อป้องกันปัญหานำ้ท่วมขังในช่วงฤดูฝน สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำ ซึ่งผักตบชวาที่กำจัดได้ในวันนี้มีประมาณ 10 ตัน จะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อใช้ในโครงการทหารพันธุ์ดีและแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป