เมื่อวันที่ 4 เม.ย.61 พล.ต.ปฎิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ.มอบหมายให้ พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.27/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ.ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ด้านความสงบเรียบร้อยในสถานที่ตรวจเลือกฯ ณ หอประชุมอำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด และพบปะกำนัน ผู้ใหญ่ ทหารกองเกิน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2561 โดยมีทหารกองเกินของ อ.เกษตรวิสัย(1)รับหมายเรียกและเข้ารับการตรวจเลือกในวันนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 451 นาย และมียอดที่จับสลาก จำนวน 220 นาย ยอดเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จำนวน 108 นาย จากนั้นได้เดินทางไปตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ห้วงที่ 2 เวทีสัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง จำนวน 10 เรื่อง เช่น รู้รักสามัคคี ยึดมั่นศาสตร์พระราชา การมีส่วนร่วมทรัพยากรธรรมชาติ รู้ทันข่าวสารและเดินหน้าสู่ยุทธศาสตร์ชาติ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่องานของรัฐบาล/คสช. ดำเนินการที่ ม.3 บ้านกู่กาสิงห์น้อย ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน ทั้งนี้ ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมให้ความสนใจสอบถามโครงการรัฐบาล/คสช.ที่จะมีผลทำให้ความเป็นอยู่ การอยู่ดีกินของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป