เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 61 เวลา 16.00 – 17.30 น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. อนุมัติให้หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.27 จัดกำลังพลจำนวน 4 นาย เพื่อเป็นวิทยากรในการฝึกระเบียบแถวและบุคคลท่ามือเปล่าให้กับ จนท.เรือนจำ จว.ร.อ. เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม ณ บริเวณสนามฝึกหน้าเรือนจำ จว.ร.อ. มี จนท.เรือนจำ ร่วมฝึกจำนวน 60 นาย ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี