กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 รับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชาวร้อยเอ็ด กลับภูมิลำเนา โดยเครื่องบินลำเลียงของกองทัพบก
.
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ(สีเขียว) จำนวน 18 คน ที่เดินทางโดยเครื่องบินลำเลียงแบบ C-295 ของกองทัพบก พร้อมทีมแพทย์เวชศาสตร์การบิน จากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองปลายทางสนามบินร้อยเอ็ด เพื่อกลับไปรับการดูแลต่อที่ภูมิลำเนา โดยส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งที่ 1
.
เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาของสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประเมินอาการและคัดแยกผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน หลังจากนั้นมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำผู้ป่วยจัดส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามตามอำเภอต่างๆเพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป
.
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดรถครัวสนาม ประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ ณ รพ.สนามจังหวัดร้อยเอ็ด
.
สำหรับการรับผู้ป่วยโควิด-19 กลับมารับรักษาอาการป่วยตามภูมิลำเนาในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารนำขีดความสามารถและทรัพยากรที่กองทัพบกมีอยู่ มาช่วยเหลือประชาชนในการกระจายผู้ป่วยกลับไปรักษายังภูมิลำเนา เพื่อลดปริมาณผู้ป่วยสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ดำเนินการอย่างสุดความสามารถ เพื่อดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ด และให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน