จังหวัดร้อยเอ็ด และ มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงศาล ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ สนามบินเก่า ค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี โดยได้บูรณะศาล ปู่- ย่า ซึ่งเดิมมีสภาพทรุดโทรมและตกแต่งบริเวณโดยรอบให้สวยงาม พร้อมประกอบพิธีพราหมณ์เพื่อเป็นศิริมงคล และ อัญเชิญสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ให้มาปกปักรักษาสถานที่และกำลังพล ให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกประการ